Show All +
กรุงเทพ +
ตะวันออก +
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ +
ภาคเหนือ +
ภาคใต้ +
ภูเก็ต +
ภาคกลาง +
Location Search +

CP-A12
<<back  next>>   
จุดติดตั้งป้าย : บนพื้นดิน
จุดรับสายตา : รับรถที่วิ่ง จากสนามบิน มุ่งหน้าเข้า จ.ภูเก็ต
ขนาดป้าย : 6.00 x 16.00 เมตร
อัตราค่าผลิต : ป้ายสังกะสี ตรม.ละ 350-400บาท
ป้ายไวนิล ตรม.ละ 1,500บาท
ไฟส่องป้าย : ดวงละ 1,500บาท/เดือน
เงื่อนไขการเช่า : สัญญาเช่าอย่างน้อย12เดือน
หมายเหตุ
-ราคานี้รวมภาษีป้ายประเภท 1, 2