ผู้ดำเนินกิจการด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานรัฐสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์จัดสัมมนาจัดเลี้ยงทุกรูปแบบพร้อมทั้งการจัดงานเปิดตัวสินค้าประชุมผู้แทนจำหน่ายและงาน PRESENTATION อื่นๆนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท / องค์กร / บุคคลตลอดจนการวางแผนสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพกับการวางแผนที่รัดกุมและความเชื่อมั่นที่ว่า “ผลงานที่ดีไม่ได้มาจากการทุ่มเทงบประมาณก้อนโต” ทำให้บริษัทฯสามารถที่จะดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดจากที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากความตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าอย่างจริงจัง บริษัทอควา คอมมูนิเคชั่นจำกัด ขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับท่าน ในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้า / องค์กร / การบริการต่างๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและบรรลุตามเป้าหมายในทุกๆด้าน